O&O Huoleton - käytönaikainen valvonta- ja huolenpitopalvelu

Palveluratkaisu, joka pidentää lattiapintojen elinkaarta
Toimitilat ovat yrityksille ja yhteisöille paitsi merkittävä investointi, myös paikka jossa yrityskulttuuri muodostuu.

Tilojen viihtyvyydellä lattiasta kattoon on huomattava vaikutus organisaation tuloksentekokykyyn ja henkilöstön sitoutumiseen. Viihtyvyyden merkitys näkyy  myös nykyaikaisissa koulurakennuksissa, joiden tilat ovat avoimia ja eri tarpeiden mukaan muunneltavia. Uudenlainen oppimisympäristö luo kysyntää ja asettaa vaatimuksia myös tiloissa käytetyille lattiapinnoille ja niiden kunnossapidolle.

Hyvänä pidetty lattia tuottaa paitsi iloa käyttäjilleen, niin myös säästöjä pidentyvänä käyttöikänä ja tuottoja tilojen haluttavuuden ja vuokrattavuuden kasvuna.

 

O&O Huoleton on kiinteistön omistajille ja käyttäjille suunnattu kiinteähintainen palvelu
Tarkoituksena on varmistaa lattiapintojen säilyminen mahdollisimman hyvänä, niiden oikeanmukainen hoito ja elinkaaren pidentäminen.

Me autamme suunnittelijaa materiaalien valinnassa, koulutamme siivousyritykset, seuraamme materiaalien kuntoa ja tuotamme standardoidun hyvänäpitoraportin.

CASE ANTILOOPPI

O&O Huoleton on helppo ratkaisu vuokraajalle
Suurimmat kustannukset ja suurin vaiva toimitiloissa olevien tekstiilimattojen hoidossa syntyvät siitä, että niitä hoidetaan puutteellisesti tai väärin. Sen seurauksena lattiat likaantuvat ja pölyyntyvät, joka puolestaan tuo kiinteistönomistajille valituksia huonosta sisäilmasta. Tekstiilimattojen oikea hoito ei ainoastaan paranna sisäilmaa, vaan myös pidentää maton käyttöikää. Näin toteaa kiinteistöpäällikkö Markku Reinivuo Colliers International Finlandista. 

O&O Huoleton ratkaisuksi Antiloopille
Ongelmien välttämiseksi Antiloopin omistamassa kiinteistössä Helsingin Sörnäistenkatu 1:ssä testattiin O&O Huoleton -palvelua, josta kaikilla osapuolilla on ollut pelkästään positiivista sanottavaa. Colliers oli mukana seuraamassa palvelun käyttöönottoa ja sen vaikutuksia alusta asti.

Reinivuon mukaan palvelukonseptin käyttöönotto tapahtui helposti. Siivousliike ja vuokralainen perehdytettiin lattioiden oikeaan hoitoon ja huolenpitoon. Vaikka keskusteluissa oli useita osapuolia, asiat hoituivat sujuvasti ja ilman suurta työmäärää.

O&O Huoleton -palvelussa asiakas perehdytetään tekstiilimaton oikeaan hoitoon, määritellään hoidon tarve tilan todellisen käytön perusteella, käydään säännöllisesti tarkastamassa tilanne ja toimitetaan tarkastuskäynneistä raportti kiinteistönomistajalle.

Vähemmän ikäviä yllätyksiä
Reinivuo näkee, että O&O Huoleton -palvelukonseptin laadunvalvonta ja selkeät hoito-ohjeet vähentävät heidän stressiään tilojen kunnosta. Kun tekstiilimattoa hoidetaan oikein, jopa pienet tahrat saadaan nyt puhdistettua ilman kallista maton vaihtamista. Tila myös pysyy sekä huoneilmaltaan että ulkonäöltään jatkuvasti siistinä.