Kohti hiilineutraaliutta 2030
– missä mennään nyt?

– Vuosittainen hiilijalanjäljen laskenta on päästöjen vähentämiseen liittyvän työmme perusta. Haluamme jakaa katsauksen tärkeimpiin lukuihin myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sanoo projektimyynnin tuotepäällikkö Tulan Vainio.    

Orient Occidentin hiilineutraaliustiekartta julkistettiin vuonna 2022 osana Finnish Green Building Council -verkoston #BuildingLife -hanketta. Kartta kertoo yhtiön hiilipäästöjen hillitsemiseen liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet matkalla kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030.   

Jotta päästövähennystyön tuloksia voidaan seurata ja toimenpiteitä kohdistaa vaikuttavasti, selvittää Orient Occident hiilipäästömääränsä joka vuosi GHG-protokollan mukaisen hiilijalanjälkilaskennan avulla. Laskennan tuloksista kerrotaan myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.      
 

”Päästöluvut heijastavat markkinan muutoksia”

Orient Occidentin koko toiminnan päästöt avaava hiilijalanjäljenlaskenta toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Yhtiön kokonaishiilijalanjälki oli vuonna 2022 yhteensä 2 425 t CO2e. Suurin yksittäinen päästölähde oli yhä edelleen, epäsuoriin Scope 3 -päästöihin lukeutuva hankintojen logistiikka, jonka osuus kokonaispäästöistä oli noin 50 prosenttia. 

Kokonaisuudessaan yhtiön hiilijalanjälki kasvoi noin 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Päästöjen kasvuun vaikutti eniten tuotehankinnat, joiden päästöt lisääntyivät vajaa 70 prosenttia.

– Lukujen tulkinnassa on merkityksellistä muistaa, että viime vuodet ovat olleet myös sisustamisen alalla tuulisia. Kun koronapandemia hellitti, sisustamisen ala virkistyi nopeasti. Se tarkoitti volyymien kasvua niin tukkumyyntimme kuin projektimyyntimme saralla.  Käytännössä tuotehankintamme ja sisäänpäin tulevien kuljetusten määrät, ja samalla myös päästöt, palasivat vuonna 2022, jolleivat täysin normaalille niin ainakin normaalimmalle tasolle, Vainio kuvailee.
 

Vähähiiliset tuotevalinnat, kestävämpi logistiikka ja EPD-ympäristöselosteet

Oman toiminnan suorien Scope 1 -päästöjen ja epäsuorien ostoenergian Scope 2 -päästöjen saralla Orient Occident on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2021 lähtien. Päämäärätietoista ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa työtä erityisesti epäsuorien Scope 3 -päästöjen vähentämisen eteen on tehty Orient Occidentilla pitkäjänteisesti koko henkilöstön voimin. 

–  Olemme tehneet uusia vähähiilisempiä tuotehankintoja. Lisäksi olemme kehittäneet ja kasvattaneet Espoon varastolta nopeasti ja vähähiilisellä logistiikalla saatavilla olevia tuotemallistoja. 

–  Kansainvälisen, sisäänpäin tulevan logistiikan saralla olemme tehneet aktiivista selvitystä kuljetusten hiilijalanjäljestä. Olemme saaneet nyt käyttöömme ensimmäisiä laskelmia oman kehitystyömme pohjaksi. 

Myös yksittäisten tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämisen saralla ollaan Orient Occidentilla hyvässä vauhdissa: EPD-ympäristöseloste löytyy yli puolella myyntivolyymin tuotteista. Vainio uskoo, että kiinnostus EPD-raportteja kohtaan tulee kasvamaan tulevina vuosina entisestään, kun uusi rakennuslaki tulee voimaan vuonna 2025. 

–  Rakennuslupa edellyttää ilmeisesti jo lähivuosina ilmastoselvitystä, ja hankkeiden hiilipäästöille on tulossa raja-arvot. Käymme toimittajiemme kanssa jatkuvaa keskustelua, jotta saamme valtaosalle tuotteistamme EPD:n. Siten voimme ohjata asiakkaitamme kohti kestäviä valintoja entistäkin paremmin, Vainio toteaa.    

 

Orient Occidentin hiilijalanjäljen laskentatyön ja raportoinnin on toteuttanut Nordic Offset Oy.