Mitä kaikkea on AquaClean-huonekalukankaiden vastuullisuus?

Hiilineutraaleilla AquaClean-huonekalukankailla verhoillut tuotteet säilyvät kauniina vuosien ja vuosikymmenten ajan niin kovan kulutuksen julkitilakohteissa kuin kodeissakin. 

AquaClean-kankaat on tehty kestämään

Minkä tahansa tuotteen pitkä elinkaari on sen vastuullisuuden tärkeimpiä todisteita: kun tuote kestää käytössä kauan, se jo itsessään hillitsee kulutuksen hiilipäästöjä. AquaClean-kankaat on valmistettu kestämään käyttöä jopa vuosikymmenten ajan. Niiden hankauksenkesto, värin valonkestoarvot ja nyppyyntymisarvot ovat erinomaisia. Lisäksi kuosit ja värivalikoimat ovat ajattomia, eli kankaat säilyttävät tyylikkyyteensä myös sisustuksen trendivirtausten ja kangasmuotien muuttuessa. AquaClean-kankaiden vastuullisuus rakentuu pitkän elinkaaren ohella myös monesta muusta tekijästä: kaikki kangaslaadut ovat täysin hiilineutraaleja ja niiden valmistuksessa painotetaan vahvasti ympäristölle ystävällisiä toimintamalleja. Esimerkiksi kierrätysmateraaleja käytetään jo nyt runsaasti ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Lisäksi kaikki AquaClean-laadut ovat helppohoitoisia ja tahrat poistetaan pelkällä vedellä täysin ilman kemikaaleja.

 

Kaikki AquaClean-kangaslaadut ovat tutkitusti laadukkaita ja pitkäikäisiä.

 

Hienoa kehitystä 2020–2021: AquaCleanin valmistaja Interfabrics pienensi hiilipäästöjään jo 42 %.

 

AquaClean-huonekalukankaat ovat hiilineutraaleja

Kankaiden koko tuotannon ja myös kuljetusten hiilijalanjälki on laskettu ja päästöt kumottu sertifioiduilla aurinko- ja tuulienergiahankkeilla. Tärkeimpänä periaatteena hiilipäästöjä hillitsevässä toiminnassa on, että sillä pyritään tekemään pitkäaikaisia ja pysyviä toimenpiteitä ympäristön puolesta, eikä vain tavoitella laskennallista päästöjen nollatasoa.

Miten verhoilukankaat saadaan hiilineutraaleiksi?

  • Kartoitetaan ja lasketaan hiilipäästöjen/hiilijalanjäljen nykytila.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla pyritään leikkaamaan verhoilukankaan tuotannosta muodostuneita hiilipäästöjä pienemmiksi.
  • Toimenpiteiden jälkeen kumotaan verhoilukankaan lopullinen hiilijalanjälki, jota ei voida muuten poistaa kokonaan.

AquaCleanin valmistajan, Interfabricsin tehtaalla on viime vuosina tehty seuraavia toimenpiteitä hiilipäästöjen pienentämiseksi:

  • Otettu oma aurinkovoimala käyttöön.
  • Siirrytty käyttämään ainoastaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä.
  • Siirrytty vaiheittain sähkötrukkien käyttöön (kaikki sähköisiä vuonna 2025).
  • Järjestetty kudontaa ja pohjakankaiden tuotantoa uudelleen, minkä ansiosta kuljetusten määrää on voitu vähentää ja logistiikkaketjuja optimoida vähäpäästöisemmiksi.
  • Investoitu voimakkaasti uusiin ekologisempiin tuotantolaitteisiin.

Yksinomaan vuosina 2020-2021 tehdyt kehitystoimenpiteet leikkasivat Interfabricsin vuotuisia hiilipäästöjä 42 % jokaista myytyä kangasmetriä kohden ­– ja kehitystyö päästöjen pienentämiseksi jatkuu edelleen.

 

Tuotannosta syntyvistä jätteistä kierrätetään vähintään 90 prosenttia.

 

Kaikki AquaCleanin kierrätyslaadut ovat GRS-sertifioituja.

Tutkittua laadukkuutta

AquaClean-kankaiden kulutuskestävyys ja laadukkuus tutkitaan tarkoin, alalle jopa poikkeuksellisen perusteellisesti. AquaCleanin valmistajan Interfabricsin tehtaalla ei luoteta laadun tarkkailussa pelkkiin pistokokeisiin, vaan jokainen rulla käydään läpi mahdollisten poikkeamien varalta.

Jotta kankaan kestävyyteen käytössä voidaan luottaa, tulee sen hankauksen keston olla erinomainen. AquaClean-kankailla Martindale-arvo on aina vähintään 50 000, eli kaikki laadut kestävät hyvin myös julkitilakäytössä. Lisäksi kankaiden valonkesto ja niiden nyppyyntymisarvot ovat hyvät: kun kankaan värisävy säilyy kirkkaana ja sen pinta tasaisena, on verhoilu pitkäikäinen.

Valmistus Euroopassa

AquaClean-huonekalukankaat valmistetaan Espanjassa. Euroopan ympäristölainsäädäntö on tiukentunut ja tuotannolta vaaditaan entistä enemmän toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. AquaCleanin valmistaja Interfabrics on eurooppalaisena yhtiönä sitoutunut noudattamaan EU:n asettamia ympäristön sekä myös työntekijöiden hyvinvointia koskevia säädöksiä ja asetuksia. Työntekijöistä pidetään huolta ja heitä kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin. Interfabricsilla minimipalkkakin on aina vähintään 15 prosenttia Espanjan lakisääteistä minimipalkkaa korkeampi. Toimitusmatkat EU:n sisällä ovat Kaukoidän kuljetuksiin verrattuna lyhyempiä, joten niiden hiilipäästöt ovat pienempiä. Lisäksi toimitusajat ovat nopeita ja myös lisätilaukset saadaan toimitettua ripeästi.

Nollahävikki ja vesijalanjäljen minimointi ohjaavat AquaClean-kankaiden tuotantoa

Zero Waste eli nollahävikkiperiaate on Interfabricsin tehtaiden toiminnassa ja AquaClean-kankaiden tuotannossa keskeisimpiä prioriteetteja. Jätteen määrää pyritään vähentämään ja tuotannossa syntyviä raaka-aineiden sivuvirtoja käytetään uudelleen jatkuvasti tehokkaammin. Tällä hetkellä Interfabricsin 6 tehdasta kierrättää tuotannosta syntyvistä jätteistä vähintään 90 prosenttia.

Myös veden kulutukseen, puhdistukseen ja sen uudelleen käyttöön kiinnitetään AquaClean-kankaiden valmistusprosesseissa erityistä huomiota. Erilaisia laiteinvestointeja on tehty viime vuosina useita: 2019–2020 välillä yhtiö pienensi vedenkulutuksen määrästä kertovaa vesijalanjälkeään 16 prosenttia.  

 

Kierrätysmateriaalit AquaClean-kankaissa

Runsaslukuinen AquaClean-kankaiden valikoima pitää tätä nykyä sisällään myös kierrätettyjä raaka-aineita sisältäviä ekologisia kangaslaatuja. Paloturvallisissa ja siten myös julkitiloihin soveltuvissa Buckingham FR-, Castle FR- ja Oxford FR -laaduissa kierrätysmateriaalin osuus on 85 prosenttia.

Kyseiset AquaClean-laadut on sertifioitu kansainvälisen Global Recycled Standard -järjestelmän mukaisesti. GRS huomioi koko tuotanto- ja toimitusketjun ja se asettaa vaatimukset muun muassa kierrätysmateriaalin alkuperän varmentamiselle, tuotantoketjun jäljitettävyydelle, sosiaaliselle vastuulle, ympäristövastuulle sekä haitallisten kemikaalien välttämiselle.

Kierrätysmateriaaleja sisältävien kangaslaatujen kokonaisosuus Interfabricsin tuotannosta oli vuonna 2021 jo 31 prosenttia. Edellä mainittujen Buckingham FR-, Castle FR- ja Oxford FR -laatujen ohella myös monien muiden AquaClean-laatujen valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä materiaaleja, ja Interfabricsin tavoitteena on kasvattaa kierrätysmateriaalien osuutta kankaiden valmistuksessa tulevaisuudessa entisestään.

Helppo puhdistus ilman kemikaaleja

AquaCleanin ainutlaatuinen helppo puhdistettavuus on sen vastuullinen valttikortti monissa erilaisissa käyttökohteissa, mm. ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa, toimistoissa, laivoilla ja yksityiskodeissa. Lähes kaikki yleisimmät tahrat voidaan puhdistaa kankaan pinnalta nopeasti ja vaivattomasti, pelkkää vettä käyttämällä ja ilman luonnolle haitallisia kemikaaleja.