Orient Occidentin hiilineutraaliustiekartta on julkaistu - tavoitteena hiilineutraalius 2030 mennessä

Ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen luovat meillä Orient Occidentilla perustan kaikelle toiminnallemme. Osana vastuullisuustavoitteitamme olemme julkaisseet hiilineutraaliustiekarttamme, johon olemme kirjanneet hiilineutraaliutta edistävät toimenpiteemme ja tavoitteemme.

Hiilineutraaliustiekartta toimintamme ohjenuorana

Orient Occident on mukana vähentämässä koko rakennus- ja kiinteistöalan päästöjä ja edistämässä kiertotaloutta tarjoamalla markkinoille vastuullisesti valmistettuja, hiilineutraaleja ja kierrätettäviä pinta- ja sisustusmateriaaleja.

Nyt julkaistu hiilineutraaliustiekarttamme havainnollistaa vuosittaiset tuotteisiin, palveluihin ja toimintaprosesseihin liittyvät päästövähennystoimenpiteemme- ja tavoitteemme, jotka vievät meitä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliustiekarttamme huomoi sekä jo toteutuneet toimenpiteet ja tavoitteet, että tulevat vuosien 2022–2030 välille suunnitellut toimenpiteet ja tavoitteet.

Orient Occidentin päästölähteet määritelty Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti

Orient Occidentin päästölähteet on määritelty maailmanlaajuisesti käytetyimmän Greenhouse Gas -protokollan (GHG Protocol) mukaisesti. GHG Protocol eli Kasvihuonekaasuprotokolla on standardoitu viitekehys, joka auttaa selvittämään yritystoiminnan eri osa-alueiden päästöt ja luokittelemaan ne päästölähteestä riippuen päästöluokkaan Scope 1, 2 tai 3.

Orient Occidentin tavoitteena hiilineutraalius 2030 mennessä.

Orient Occidentin Scope 1, 2 ja 3 -luokitellut päästölähteet

GHG-protokollan mukaiseen Scope 1 -luokkaan kuuluvat suorat päästöt aiheutuvat yrityksen omistamista päästölähteistä, joita yritys voi suoraan kontrolloida. Näitä Orient Occidentilla ovat omistamamme ajoneuvot ja koneet, sekä niiden polttoaineet. Scope 2  -luokkaan kuuluvat epäsuorat päästöt aiheutuvat ostoenergian tuotannosta. Scope 2 -luokkaan kuuluvia päästöjä Orient Occidentilla ovat kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutus.

Scope 3 -luokan mukaiset epäsuorat päästöt syntyvät yrityksen arvoketjun eri vaiheissa ennen omaa toimintaa ja oman toiminnan jälkeen. Scope 3 -luokan päästölähteiden tunnistaminen ja niistä aiheutuvien päästöjen laskeminen on tärkeää, sillä niitä on tyypillisesti monia ja usein ne aiheuttavat myös suurimman osan yrityksen kokonaispäästöistä. Päästölähteet jakautuvat Scope 3 -luokassa 15 kategoriaan, joista yritys voi tunnistaa oman toiminnan kannalta merkittävimmät päästölähteet.   

Orient Occidentin Scope 3 -luokkaan määriteltyjä merkittävimpiä päästölähteitä ovat mm. hankitut tuotteet ja palvelut, kuljetus ja logistiikka, jakelu, myytyjen tuotteiden käyttö, sekä myytyjen tuotteiden kierrätys.

Orient Occidentin päästölähteet on selvitetty maailmanlaajuisesti käytetyimmän Greenhouse Gas Protocol –standardin mukaisesti

Hiilineutraaliustiekarttamme painopiste Scope 3 -luokan päästölähteissä

Jotta hiilineutraaliustavoitteet voidaan asettaa ja täysi hiilineutraalius saavuttaa, on ensin laskettava yrityksen hiilijalanjälki. GHG-protokollan mukaisesti selvitetty kokonaishiilijalanjälkemme oli vuonna 2021 yhteensä 1 950 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2e). 98 % kokonaispäästöistä aiheutui Scope 3 -luokan päästölähteistä, joista suurin päästövaikutus oli hankintojen logistiikalla ja toiseksi suurin tuotehankinnoilla. Tuotehankintojen päästöjä ja näin ollen myös Orient Occidentin kokonaispäästöjä vähentävät hiilineutraalit ja hiiltä sitovat puupohjaiset tuotteet. 

Scope 3 -luokan päästöjen osuus Orient Occidentin kokonaispäästöistä osoittaa kyseisen luokan päästöjen tunnistamisen ja laskemisen tärkeyden toiminnassamme. Kun tiedämme, mistä suurimmat päästöt syntyvät, voimme suunnitella ja kohdistaa toimenpiteemme päästöjen vähentämiseksi oikein. Scope 3 -luokan päästöjä vähentääksemme olemme portaittain vuodesta 2018 alkaen muun muassa:

  • lisänneet kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä tuotteissa
  • ottaneet hiilijalanjäljen kotimaankuljetusten valintaperusteeksi
  • asettaneet tavoitteeksemme lisätä kierrätettävissä olevien tuotteiden osuutta valikoimassamme

Scope 2 -luokan päästöjä vähentääksemme olemme mm. ottaneet käyttöön sähköautojen latausmahdollisuuden, sekä siirtyneet vihreään sähköön ja kaukolämpöön. Lähivuosina aiomme selvittää myös maalämmön ja aurinkosähkön käyttömahdollisuutta toiminnassamme. 

Scope 1 -luokan päästöjä vähentääksemme suosimme yrityksen ajoneuvoissa hybridi- ja sähköautoja. Vuonna 2021 eniten ajokilometrejä kertyi hybridiautolla, mikä aiheutti päästöjä polttoaineiden kulutuksen osalta diesel- ja bensiniautoja vähemmän. Varastollamme on myös käytössä sähkötrukit, joiden osalta polttoaineiden kulutuksen päästöiltä vältyttiin kokonaan.

Ne päästöt, joita emme pysty toimenpiteillä vähentämään, kompensoimme kansainvälisesti tunnustetun Gold Standard -sertifioinnin mukaisesti. Vuodesta 2021 olemme kompensoineet Scope 1 ja 2 -luokkien päästöt 100 prosenttisesti, eli suorien päästöjen ja ostoenergian päästöjen osalta olemme jo hiilineutraaleja. Jäljelle jäävät Scope 3 -päästöt kompensoimme 50-prosenttisesti vuoteen 2027 mennessä ja vuodesta 2027 eteenpäin kuljemme kohti 100-prosenttista kompensointia.

Orient Occidentin hiilijalanjäljen laskentatyön ja raportoinnin on toteuttanut Nordic Offset Oy.

Orient Occidentin hiilineutraaliuteen tähtäävät toimenpiteet on luokiteltu GHG-protokollan mukaisiin Scope 1, 2 ja 3 -luokkiin.

#BuildingLife - kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä

Hiilineutraali rakennettu ympäristö on kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden yhteinen tavoite. Siksi olemme liittyneet myös Green Building Council #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 -hankkeen kannattajaksi. Hankkeen tavoitteena on mm. kirkastaa yhteiset vähähiilisyystavoitteet kiinteistö- ja rakennusalalle ja koota konkreettisia askelmerkkejä alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Hiilineutraaliustiekarttamme on julkaistu myös #Buildinglife -hankkeen sivuilla ja toimii yhdessä muiden kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioiden toimintaohjelmien kanssa esimerkkinä Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman soveltamisesta.

Orient Occident on liittynyt Green Building Councilin #BuildingLife -toimintaohjelman kannattajaksi.