O&O Puhto

O&O Puhto on uudenlainen tukipalvelu Orient Occidentin toimittamien tekstiililattioiden oikeaan puhtaanapitoon ja huoltoon. Kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille sekä niiden suunnittelijoille ja siivousliikkeille suunnatun palvelun avulla saadaan aikaan puhtaampia ja houkuttelevampia tiloja, joissa viihdytään ja voidaan hyvin. Kiinteähintaisen O&O Puhto -palvelun tuella voidaan lisäksi pidentää lattiapinnan elinkaarta, eli tehdä ekologisesti vastuullisia tekoja ja saavuttaa samalla kustannussäästöjä.

Miksi O&O Puhto tekstiililattioiden huoltoon?

1.  Hyvinvointia ja hygieniaa tilojen käyttäjille
O&O Puhto tarjoaa tekstiililattioiden siivouksen ja huollon tueksi parhaat mahdolliset käytännöt ja ohjeet. Kattavaan asiantuntemukseen pohjautuvan tieto-taidon avulla tekstiililattia voidaan puhdistaa aina perusteellisesti – ja tilan käyttäjät voivat sen myötä paremmin. Tekstiililattian kokonaisvaltaisella puhtaudella on tutkitusti merkittävä vaikutus erityisesti sisäilman laatuun. Lisäksi tilan ja sen lattian puhtaus on hygieniakysymys: se estää bakteerien ja virusten leviämistä ja ehkäisee siten infektioita.

2.  Ekologisuutta ja taloudellisuutta
Oikein tehty, säännöllinen huolto ja hoito pitää tekstiililattian hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Samalla lattiatuotteen elinkaari pitenee ja se on siten vastuullisempi valinta ympäristöä ajatellen. Tekstiililattioiden ennakoiva huolto on myös taloudellisesti kannattavaa: hyvän huollon ja oikeaoppisen tahranpoiston ansiosta lattiapintaa tai sen osia ei tarvitse uusia niin usein ja sisustukseen tehdyn investoinnin arvo säilyy parempana.

3. Houkuttelevampia ja viihtyisämpiä tiloja
Lattia on asia, johon tilan käyttäjä kohdistaa usein ensimmäisenä katseensa. O&O Puhdon tuella hoidettu tekstiililattia tekee tilakokonaisuudesta ulkoasultaan houkuttelevan, mikä sitouttaa tilan käyttäjiä ja luo samalla kilpailuedun myös uusia vuokralaisia ajatellen.

Puhdas lattia tekee tilasta siistin, viihtyisän ja raikkaan, mikä tuottaa käyttäjilleen iloa. Viihtyisä työympäristö on hyvän työilmapiirin perusta ja se edesauttaa myös tekemisen tuloksellisuutta. Lisäksi puhtaus rakentaa työnantajamielikuvaa ja toimii siten houkuttelevana tekijänä esimerkiksi rekrytointeja ajatellen.

Viihtyisyydellä on suuri merkitys paitsi yritysten toimitiloissa, oppilaitoksissa ja muissa sosiaalialan kiinteistöissä myös kaupallisten palveluyritysten toimintaympäristöissä. O&O Puhdon avulla kiinteistössä vuokralaisena oleva yritys tai kiinteistön omistaja voi rakentaa imagoaan laadukkaana ja asiakkaistaan välittävänä toimijana.

O&O Puhto varmistaa oikean huollon 

O&O Puhto -palvelu on saatavissa kaikkiin uusiin Orient Occidentin toimittamiin tekstiilimatto- ja tekstiililaattalattioihin.

Palveluun kuuluu:

  • Alkukartoitus kohteessa
  • Ohjeistus siivousliikkeelle ja kiinteistön käyttäjälle
  • Säännölliset kohdekatselmukset ja raportointi
  • (pohjoismaisen INSTA 800 -standardin mukaisesti)
  • Toimenpide- ja kehitysehdotukset
  • Asiantunteva tuotetuki- ja neuvontapalvelu

Näin O&O Puhto toimii:

1. Alkukartoitus ja siivousliikkeen ohjeistus
Palvelu käynnistetään paikan päällä kohteessa pidettävällä alkukartoituksella, johon osallistuvat Orient Occidentin asiantuntija, palvelun tilaaja sekä siivousliikkeen edustaja. Tapaamisessa käydään läpi O&O Puhto-palvelun ominaisuudet ja edut sekä määritellään ja sovitaan sen piiriin kuuluvat tilat.

Alkukartoituksessa käydään lisäksi perusteellisesti läpi kohteessa olevan tekstiililattian erityisominaisuudet ja sen oikeat puhtaanapitotekniikat, -välineet ja -laitteet; ohjeistuksen aiheita ovat mm. ennakoiva hoito, ylläpitosiivous ja imurointi, tahranpoisto sekä huoltopuhdistukset.

2. Kohdekatselmukset ja raportointi
O&O Puhto -palveluun kuuluu säännölliset kohdekatselmukset sekä raportointi pohjoismaisen INSTA 800 -standardin mukaisesti. Siivouksen teknistä laatua arvioiva analyysi tehdään ja sen tulosraportti laaditaan sertifioidun asiantuntijan toimesta 6 ja 12 kuukauden päästä palvelun käyttöönotosta. Kohdekatselmukseen kutsutaan mukaan palvelun tilaaja ja tarvittaessa myös siivousliikkeen edustaja. Kirjallisen osuuden ja tarkastusvideon sisältävä raportti antaa palvelun tilaajalle kokonaisvaltaisen käsityksen tekstiililattian hoidon laadusta. Raporttiin kuuluvat lisäksi toimenpidesuositukset puhtaanapidon tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

3. Jatkuva tekninen tuki
O&O Puhto toimii palvelun tilaajan ja siivousliikkeen luotettavana asiantuntijana koko kaksivuotisen sopimusjakson ajan. Tekninen tuotetuki- ja neuvontapalvelu on käytettävissä joko puhelimitse tai sähköpostilla Orient Occidentin asiakaspalvelun tai oman yhteyshenkilön kautta.