Hiilijalanjälki

Me Orient Occidentilla olemme sitoutuneet luomaan tiloja, joilla on positiivinen vaikutus sekä ihmisiin että ympäristöön. Jokaisella tuotteella on oma hiilijalanjälkensä – suurempi tai pienempi. Orient Occidentin pyrkimyksenä on edistää sisustamisen vähähiilisyyttä ja maahantuojana valitsemme siksi valikoimiimme lähtökohtaisesti vähähiilisiä tai hiilinegatiivisia tuotteita. 

Kohti hiilineutraalisuutta

Päästökompensointi ei korvaa tarvetta vähentää omia päästöjä, vaan toimii täydentävänä toimenpiteenä kohti hiilineutraalisuutta. Ympäristölle haitallisten päästöjen kompensointia on kuitenkin monenlaista – yksi tosiasiallisesti vaikuttavampaa kuin toinen.

Olemme valinneet kompensointia toteuttaviksi kumppaneiksemme kansainväliset Gold standardin, Verran Verified Carbon Standardin sekä CDM:n (YK:n alainen), jotka ovat tunnetuimpia ja arvostetuimpia sertifikaatteja päästökompensoinnille. Kaikkien edellä mainittujen tavoitteena on varmistaa, että päästökompensointiprojektit eivät ainoastaan vähennä kasvihuonekaasupäästöjä, vaan tuottavat myös merkittäviä ympäristö- ja yhteiskunnallisia hyötyjä.

 

Päästökompensointi tukee omia päästövähennystoimia kohti hiilineutraalisuutta.

Vaikuttavan päästökompensoinnin keskeisiä piirteitä ovat:

Tiukat kriteerit
Sertifikaatti asettaa korkeat vaatimukset projekteille. Tämä sisältää lisäisyyden (additionality), todennettavuuden (verification), seurannan (monitoring) ja raportoinnin (reporting). Projektien on osoitettava, että ne tuottavat aitoja ja pysyviä päästövähennyksiä.

Kestävä kehitys ja sosioekonomiset hyödyt
Projektien on tuettava kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:t, Sustainable Development Goals). Tämä tarkoittaa, että niiden tulee edistää ympäristönsuojelua, parantaa paikallisten yhteisöjen elinoloja ja edistää taloudellista kehitystä. 

Läpinäkyvyys ja riippumaton tarkastus
Projektit käyvät läpi tiukan arviointiprosessin, johon kuuluu riippumattomien kolmansien osapuolten suorittama tarkastus ja todennus. Tämä varmistaa, että projektit noudattavat standardin vaatimuksia ja tuottavat ilmoitettuja päästövähennyksiä.

Yhteisöllinen osallistuminen
Sertifikaatti korostaa paikallisyhteisöjen osallistumista projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä auttaa varmistamaan, että projektit ovat kulttuurisesti sopivia ja hyödyttävät suoraan paikallisia ihmisiä.

Vältetty päällekkäisyys
Projektien on varmistettava, että päästövähennyksiä ei lasketa tai myydä useaan kertaan. Tämä tarkoittaa, että kompensoinnit ovat yksilöllisiä ja ne lasketaan vain kerran.

Pysyvyys
Varmistetaan, että päästövähennykset ovat pitkäaikaisia ja että projektin hyödyt säilyvät pitkään.

Hiilinegatiivisuus

Osa tuotteistamme ovat jo lähtökohtaisesti hiilinegatiivisia eikä tuotteiden hiilinegatiivisuutta saavuteta kompensoimalla. Näihin lukeutuvat esimerkiksi puupohjaiset lattiamateriaalit.

Hiilinegatiivinen tuote on tuote, jonka valmistusprosessissa poistetaan ilmakehästä enemmän hiilidioksidia (CO2) kuin sinne päästetään. Tämä saavutetaan yhdistämällä vähähiilisiä valmistusprosesseja, hiilidioksidin talteenottoa, kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä hiilinielujen tukemista. 

Hiilinegatiiviset tuotteemme poistavat ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin tuottavat.