Päättäväisesti kohti parempaa

Orient Occidentin toimitusjohtaja Mikko Puputti kertoo, että vastuullisuus on yksi tärkeimmistä osa-alueista koko yhtiön tavoitteissa ja toiminnassa. Esimerkiksi ekologisesti kestäviä tekoja tehdään niin tuotevalmistajien kanssa ja YK:n ohjelmien puitteissa kuin omatoimisemmin, vapaaehtoisesta vastuullisuudesta ponnistaen.

Orient Occident on ollut mukana YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteessa vuodesta 2014 lähtien. Syksyllä 2020 yhteistyö tiivistyi entisestään samaan aloitteeseen kuuluvan SDG Ambition -ohjelman muodossa.

– SDG Ambition pohjautuu nimensä mukaisesti kunnianhimolle vastuullisuuden lisäämiseksi. Olemme ohjelmassa mukana yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Suomessa. SDG Ambition tukee mutta myös haastaa meitä. Sen avulla voimme tuoda kestävän kehityksen tavoitteet yhä tiiviimmäksi osaksi koko yrityksemme toimintastrategiaa ja lisäksi toteuttaa nämä tavoitteet liiketoimintaamme hyödyttävällä tavalla.

Vastuullisuus ohjaa tuotetoimittajien valintaa

Merkittävä osa Orient Occidentin vastuullisuudesta liittyy sen maahantuomiin tuotteisiin. Mikko Puputin mukaan ekologisuus on tullut yhä tiiviimmäksi osaksi Orient Occidentin toimintaa alun perin erityisesti kansainvälisten yhteistyökumppanien ja päämiesten kautta.

– Päämiesten valinnalla on tärkeä merkitys toimintamme kokonaisvastuullisuuden kannalta. Me itse päätämme, minkälaisten yritysten kanssa toimimme ja minkälaisia tuotteita tarjoamme asiakkaillemme. Vastuullisuus on nykyään erittäin iso vaikuttaja niin uusien kumppaneittemme valinnassa kuin yhteistyössä nykyisten päämiestemme kanssa.

– Esimerkiksi YK:n Global Compact -aloitteeseen liityimme alun perin pitkäaikaisen kumppanimme, tanskalaisen mattovalmistaja Egen myötävaikutuksella. Mielestäni olemme olleet vastuullisen sisustamisen saralla edelläkävijä Suomessa ja tähän pyrimme voimakkaasti myös jatkossa.

 

”Orient Occidentin koko henkilöstö koulutetaan säännöllisesti viimeisintä tuotteisiin liittyvää vastuullisuustietoa hyödyntäen.”
Mikko Puputti, toimitusjohtaja, Orient Occident

Ekologisuus myös taloudellisesti fiksua

Kestävän kehityksen mukainen tekeminen on ottanut viime vuosien aikana merkittäviä harppauksia parempaan päin: ympäristövastuulliset arvot näkyvät monella tavalla niin Orient Occidentin omassa kuin sen yhteistyökumppaneiden arjessa.

– Nykyään edustamiemme tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään runsaasti kierrätettyjä raaka-aineita. Lisäksi uusiutuva sähkö on suosiossa ja esimerkiksi kankaiden värjäyksessä käytettävät kemikaalit voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen. Käytännössä monen tuotteemme tapauksessa koko tuotantoketju ja usein myös logistiikka on optimoitu niiden vastuullisuus ja ekologiset vaikutukset huomioiden. Puputti huomauttaa, että Orient Occidentin on vastuullisuuteen tähdätessään muistettava myös toiminnan taloudellinen kannattavuus.

– Liiketoiminnan kannattavuus on sosiaalista vastuullisuutta työntekijöitämme kohtaan. Iloksemme olemme viime vuosina saaneet huomata, että ekologinen tekeminen on monesti myös taloudellisesti fiksua.

– Esimerkiksi tuotteiden valmistaminen massatuotannon sijaan niiden lopullisen käyttökohteen ehdoilla vähentää tehokkaasti hävikkiä eli tuo säästöjä. Tämä on ehdottomasti kannatettava toimintamalli niin hankkeiden eri osapuolten kukkaroiden kuin myös ympäristön kannalta.
 

 

”Ilman mittaamista ei voi kehittyä. Ekologisuustavoitteiden toteutumista seurataan Orient Occidentissa viikkotasolla.”
Mikko Puputti, toimitusjohtaja, Orient Occident

Vapaaehtoinen tekeminen tärkeää

Vastuullisuudesta puhuttaessa ja sen todentamisessa ajatellaan monesti, että yrityksellä on ulkopuolisen ”valvojan määrittelemä lista”, jonka toimenpiteisiin yritys sitoutuu vastuullisuutta kehittäessään – tai sen on sitouduttava saadakseen vaikkapa tietyn sertifikaatin toiminnalleen.

– Tämä on toki tietyissä tapauksissa meidänkin kohdalla totta, muun muassa YK:n Global Compactin puitteissa. Itse pidän kuitenkin tärkeänä, että huomiota kohdistetaan myös yritysten vapaaehtoisiin vastuullisuustoimiin. Kun vapaaehtoisesti omasta halusta tehtävillä asioilla saadaan aikaan hyviä tuloksia, se vaikuttaa ihmisten ajattelutapaan ja kannustaa parantamaan tekemistä entisestään. Tämä liittyy vahvasti myös ajatukseen edelläkävijyydestä, sillä asiat joita tehdään nyt vapaaehtoisesti, saattavat huomenna olla kaikille pakollisia, Puputti muotoilee.

Aitoa kiertotaloutta kohti

Suurin ja haastavin kysymys sisustus- ja rakennushankkeiden ekologisuuden parantamisen saralla on Puputin mukaan se, miten jo käytössä olevat materiaalit saadaan hyödynnettyä uusien tuotteiden valmistuksen raaka-aineiksi.

– Tuotteen elinkaaren sulkeminen kiertäväksi ympyräksi on todella kuuma aihe vastuullisuuskeskusteluissa monilla eri teollisuudenaloilla. Tämä on asia, jota tutkitaan ja johon panostetaan juuri nyt voimakkaasti myös meillä erilaisten pilottihankkeiden muodossa. Orient Occidentilla on jo olemassa tiettyjen tuotevalmistajien kanssa valmiit prosessit, miten niin sanottu take back -malli voisi toimia. Käytännössä näitä prosesseja ei olla vielä päästy toteuttamaan.

– Jo nyt dokumentoimme tarkasti projekteissamme, mitä sisustusmateriaalit tarkkaan ottaen pitävät sisällään. Tämä on kriittinen tieto koko rakennuksen tai sen tiettyjen osien tullessa käyttöikänsä päähän. Kun voimme näyttää varmasti, mitä materiaalit ovat niin sanotusti syöneet, voidaan ne helpommin ja tehokkaammin hyödyntää myös uudelleen uusien materiaalien valmistuksessa, Puputti kuvailee.