Missiona muuntautuminen

Tanskalainen tulevaisuuden ja trendien tutkija Rikke Skytte sanoo, että avarakatseisuudella ja ihmisten tarpeiden uudenlaisella ymmärtämisellä on suunnittelijan työssä yhä merkittävämpi rooli.

Teatterilavastaja, sisustussuunnittelija, stailaaja, installaatiotaiteilija, tulevaisuuden tutkija, puhuja… Rikke Skytten ammattillinen ura on ollut värikäs ja vaiheikas. Orient Occidentin vieraana keväällä luennoineen Skytten työssä on aina ollut kuitenkin yksi määräävä tekijä – sen keskiössä on ihminen.

– Aloitin urani teatterissa ja kiinnostuin jo tuolloin suuresti ihmisistä ja heidän tavoistaan kokea erilaisia asioita ja merkityksellisyyksiä. Monet tekemistämme näytelmistä sijoittuivat tulevaisuuteen, mikä herätti innostuksen tutkia tulevaa aikaa ja yhteiskuntamme trendejä antropologisten lasien läpi.

Tällä hetkellä Skytte työskentelee erityisesti trendien tutkimuksen parissa: omien sanojensa mukaan hän kuvainnollisesti poimii yhteis- ja ihmiskunnan lankoja yhteen ja avaa niiden kautta uusia näkökulmia tulevaisuuteen.

– Tulevaisuuden tutkimisen ohella toinen intohimoni on aina ollut luova suunnittelu. Nykyisessä päätyössäni pyrin yhdistämään nämä kaksi ihmisten, yritysten, yhteiskunnan ja koko maapallon auttamiseksi.
 

 

”Tällä hetkellä on entistäkin tärkeämpää kuunnella ja ymmärtää asiakasyritystään ja sen brändiä.”
Rikke Skytte

Katse tiukasti ihmisiin ja heidän tarpeisiinsa

Vastuullisuus, erityisesti ihmisten hyvinvointi ja ympäristöajattelu, ohjaa tulevaisuudessa yhä voimakkaammin myös sisustusalan toimijoita. Ilmeisin syy tähän on globaali ilmastokriisi ja sen lieveilmiöt, mutta Skytte löytää trendin taustalta myös muita tekijöitä.

– Muutospainetta tulee selvästi muualtakin kuin ympäristön nykytilasta. Viimekädessä ihmiset ovat luonnostaan myös itsekeskeisiä ja isoja vastavoimia nykyiselle kehitykselle muodostuu esimerkiksi stressiin, terveyteen sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen liittyvistä kokonaisuuksista. Aivomme ja kehomme kaipaavat selviytyäkseen kokonaisvaltaista muutosta ja uudistumista ja tämä heijastuu trendinä myös sisustussuunnitteluun ja yleisemminkin luovan suunnittelun aloille, Skytte kuvailee.

Skytte esittää, että kaikella designilla on nykymaailmassa uudenlainen tehtävä, missio ja sen keskiössä on muuntautumiskyky.

– Ihmisten tarpeiden muutos ohjaa aina myös suunnittelun muutosta. Jotta voimme suunnittelulla puhutella tulevaisuudessa ihmisiä ja heidän tarpeitaan, meidän on tärkeää suunnata katseemme yhä tiukemmin nimenomaan ihmisten ajattelussa ja käytöksessä tapahtuviin kehityskulkuihin ja muuntautua niiden mukana. Suuri muutos on mielestäni jo käynnissä ja se tapahtuu erittäin nopeasti. Nyt on tärkeää kysyä itseltämme, mikä on ihmisille tulevaisuudessa aidosti merkityksellistä. Uskon, että ihmiset haluavat pohjimmiltaan olla ”parempia” kuin heitä ympäröivä maailma.

Uudenlaiset lähtökohdat suunnittelutyön ohjaajina

Skytten näkemysten mukaan ihmiset eivät enää tarvitse ja halua lisää tavaroita tai muita hyödykkeitä niiden itsensä ja niiden käyttöarvon takia.

– Pelkkään muotoon, käyttötarkoitukseen ja estetiikkaan pohjautuvat suunnitteluideologiat ja -opit eivät mielestäni ole enää tässä ajassa kiinni. Tulevaisuudessa suunnittelu hakee tarkoituksensa ja merkityksensä ihan uusista asioista. Se voi pohjautua vaikkapa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, tunteiden herättämiseen sekä muihin pehmeämpiin arvoihin ja lähtökohtiin. Mielestäni suunnittelijoiden ja koko ihmiskunnan ylipäätään tulee muuntautua olemaan yhä tiiviimmässä yhteydessä ympäristön ja luonnon kanssa. Meidän täytyy kuunnella ja havainnoida, eikä pyrkiä hallitsemaan kaikkea.

Avarakatseinen suunnittelija yritysten apuna

Sisustusalan suunnittelijoille Skyttellä on selvä viesti: tällä hetkellä on entistäkin tärkeämpää kuunnella ja ymmärtää asiakasyritystään ja sen brändiä.

– On hyvä miettiä, että olenko minä oikeasti yhteydessä asiakkaan brändin ytimen kanssa. Muuntautuminen kohti uutta on mahdollista ainoastaan aidon ymmärryksen kautta. Kun asiat tietää ja tiedostaa, voi ottaa myös askeleen kilpailijoiden edelle.

Skytten mukaan monet yritykset kaipaavat nyt ohjausta ja se on mahdollisuus suunnittelijalle.

– Kun suunnittelija osaa katsoa asioita syvällisesti ja laajasti aitoon ymmärrykseen pohjautuen, sitä arvostetaan yrityksissä varmasti. Uudelle avoin ja tulevaisuuden kuluttajien tarpeita ymmärtävä suunnittelija voi auttaa paitsi asiakastaan myös koko ihmiskuntaa laajemmin, hän kuvailee.