Kohti kestävämpää sisustamista yhdessä

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto. Orient Occident liittyi verkostoon mukaan syksyllä 2020, koska tietää aidosti vaikuttavien vastuullisuustekojen edellyttävän tiedon jakamista sekä innovatiivisia yhteisiä toimintamalleja.

Green Building Council Finland on kansainvälisen World Green Building Council -verkoston jäsen, joka kokoaa kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvää kestävän kehityksen osaamista yhteen Suomessa. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Järjestön toimitusjohtaja Mikko Nousiainen kuvaa FIGBC:tä toimialan kirittäjäksi.

– Yhteistyö on ollut meille yksi keskeisimmistä arvoista toimintamme alkumetreiltä lähtien. Tiedämme, että monilla yrityksillä on jo nyt hienoja ja kunnianhimoisia suunnitelmia esimerkiksi hiilineutraaliuteen liittyen, mutta eri tahojen välinen vuoropuhelu on vielä riittämätöntä. FIGBC kokoaa saman pöydän ääreen niin omistajat, sijoittajat, rakentajat, suunnittelijat, käyttäjät kuin materiaalien maahantuojatkin. Tavoitteemme on tuoda yhdessä hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

Nousiainen kertoo olevansa tyytyväinen, miten toimialalla on jo tapahtunut nopeita muutoksia parempaan päin: Suomessa on herätty kiinteistöjen elinkaariarviointiin ja niiden hiilipäästöihin liittyvien kysymysten tärkeyteen. Lisäksi vastuullisuuteen liittyen on saatu synnytettyä runsaasti korkealaatuista osaamista ja myös konkreettisia työkaluja.

– Viime vuosien suunta on ollut ehdottomasti positiivinen ja tahtoa löytyy selvästi. Tehtävää on silti paljon, ja nyt on aika toimia isossa mittakaavassa. Meidän mielestämme kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa, olipa kyseessä toimitilakiinteistö, koulu, hotelli, päiväkoti tai mikä tahansa suurempi kokonaisuus, pitää jatkossa huomioida vähähiilisyys ja kiertotalous. Me haluamme nostaa alan yleistä vaatimustasoa. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 prosenttia vuoden 2020 tasosta.
 

”Mielestäni kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa pitää huomioida vähähiilisyys ja kiertotalous.”
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Finnish Green Building Council

 

”Kun meidän asiantuntijuutemme vastuullisuuden saralla syvenee, on se aina myös asiakkaamme etu.”
Timo Järvinen, varatoimitusjohtaja, Orient Occident

Oikeat materiaalit vaikuttavuuden veturina

FIGBC kuvaa itseään Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Tällä hetkellä mukana on jo yli 200 organisaatiota ja yritystä kiinteistö- ja rakennustoimialan eri saroilta. Orient Occident liittyi jäseneksi syksyllä 2020. Varatoimitusjohtaja Timo Järvinen kuvailee FIGBC:n olevan yhtiölle arvokas kumppanijärjestö, jonka arvot ja strategia sopivat hyvin yhteen Orient Occidentin oman toiminnan kulmakivien kanssa.

Ekologisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ovat asioita, jotka ohjaavat toimintaamme ja sen kehittämistä. Vaikka olemme FIGBC-verkostossa vielä verrattain uusi tulokas, olen jo nyt mielissäni jäsenyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista. FIGBC on meille foorumi, jossa voimme tarjota oman asiantuntemuksemme koko Suomen kiinteistö- ja rakennusalan käyttöön. Sama toimii myös toiseen suuntaan, eli me voimme itse oppia esimerkiksi hiilineutraaliuden saralla uutta ja päästä mukaan vaikkapa kiertotaloutta edistäviin kehityshankkeisiin. Kun halutaan olla vaikuttavia, on toimittava yhdessä, Järvinen toteaa.

Mikko Nousiainen on yhteistoiminnan merkityksestä Järvisen kanssa samoilla linjoilla. Lisäksi hän korostaa materiaaleihin liittyvien kysymysten olevan yhä keskeisemmässä roolissa rakentamisen ympäristökuorman pienentämisessä.

– Kun on kyse kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, mielestäni kaikki voittavat tai kaikki häviävät. Jokaisen alalla toimivan tulisi nyt miettiä, mitä voi tehdä ja sitten viedä hyvää eteenpäin yksi teko kerrallaan. Tämä koskee ehdottomasti myös sisustusalaa, jolla tuotteilta ja materiaaleilta vaaditaan nyt vastuullisuutta yhä yleisemmin ja voimakkaammin. Tälle vaateelle on perusteltu syynsä, sillä kaikessa kestävässä rakentamisessa on materiaaleilla iso merkitys. Fiksuilla valinnoilla saadaan aikaan tuntuva vaikutus.

Järvinen sanoo lopuksi, että FIGBC:n kanssa tehty yhteistyö hyödyttää viime kädessä luonnollisesti myös Orient Occidentin asiakkaita.

– Kun vastuullisuuteen liittyvä tieto-taitomme yhä edelleen syvenee, voimme tukea suunnittelijoita ja kiinteistöpäättäjiä kestävän rakentamisen valinnoissa ja ratkaisuissa entistäkin vahvemmalla asiantuntijuudella. Lisäksi voimme kehittää tuotevalikoimaamme uudenlaisia näkökulmia huomioiden. Jo tällä hetkellä tuotevalikoimastamme löytyy monia hiilineutraaleja tuotteita esimerkiksi Egeltä ja Millikeniltä. Ja lisää on takuulla tulossa, Järvinen lupaa