"Pyrimme yhä tarmokkaammin löytämään vaikuttavia keinoja päästöjen leikkaamiseen" - lue tuotepäällikkömme Tulan Vainion kommentit hiilineutraaliustavoitteistamme

Marraskuussa 2022 julkaistu hiilineutraaliustiekarttamme kertoo jo tehdyt ja lähivuosina edessä olevat hiilineutraaliutta edistävät tavoitteet ja toimenpiteet. Ympäristövastuullisuustyömme painopiste on Scope 3 -luokan epäsuorien päästöjen leikkaamisessa.

Hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Marraskuussa 2022 päivänvalon näki hiilineutraaliustiekarttamme, joka havainnollistaa konkreettisesti sen, minkälaisten askeleiden kautta toiminta tulee olemaan hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. 

– Hiilineutraaliustiekartta on koko yhtiöllemme ja henkilöstöllemme erittäin merkityksellinen juttu. Yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi kirjattu esitys purkaa osiin toimenpiteemme kansainvälisesti käytetyimmän GHG-kasvihuonekaasuprotokollan Scope 1-, 2- ja 3-luokitusten mukaisesti. Toimenpiteiden relevanttiuden varmentamiseksi olemme käyttäneet apuna Finnish Green Building Council -verkoston asiantuntijoiden tukea, Orient Occidentin avainasiakaspäällikkö Tulan Vainio aloittaa. 

– Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen osalta Orient Occident on jo nyt täysin hiilineutraali. Scope 3 -päästöt ovat toiminnassamme silti ne suurimmat, yhteensä 98 prosenttia. Päästöt syntyvät 15:stä eri kategoriasta, joista merkittävimpiä ovat hankitut tuotteet ja palvelut, kuljetus ja logistiikka, jakelu, myytyjen tuotteiden käyttö sekä myytyjen tuotteiden kierrätys, Vainio tarkentaa. 

Hiilineutraaliustiekartan laatimisessa olemme käyttäneet apuna Finnish Green Building Council -verkoston asiantuntijoiden tukea
Orient Occidentin tavoitteena täysi hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Konkreettisia tekoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Scope 3 -päästöjenkin osalta on päästy hyvään vauhtiin, mutta kiihdyttämistä, tai kenties oikeammin hidastamista, kohti nollaa riittää yhä.

– Tuotteiden valinnassa on otettu hyvin keskeiseksi kriteeriksi niiden ympäristöystävällisyys, eli muun muassa uusiomateriaalien käyttö tuotannossa, vähäinen hiilijalanjälki sekä kierrätettävyys käytön jälkeen. Jo yli puolet myyntivolyymistämme on tuotteita, joilla on kolmannen osapuolen laatima EPD-ympäristöseloste, Vainio sanoo. Orient Occidentin hiilineutraalien tuotteiden valikoima on jo nyt markkinoiden kattavin.

– Niitä löytyy käytännössä kaikista tuoteryhmistämme. Tuotteiden päästöt on saatu kokonaan hiilineutraaliksi sekä tuotannon että niiden kuljetusten osalta meille Espooseen asti. Hiilineutraaliuden saavuttamisessa olemme hyödyntäneet myös päästökompensaatiota, jota on tehty Gold Standard -sertifioituja uusiutuvan energian hankkeita tukemalla.

 

"Jo yli puolet myyntivolyymistämme on tuotteita, joilla on kolmannen osapuolen laatima EPD-ympäristöseloste"

 

Orient Occidentilla tiedostetaan hyvin, että pelkkä kompensaatio ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu negatiivisten ilmastovaikutusten pienentämiseen. Tämän vuoksi pyrimme yhä tarmokkaammin löytämään vaikuttavia keinoja päästöjen leikkaamiseen.

– Teemme yhteistyötä niin tuotteiden valmistajien kuin kuljetusyritysten kanssa. Olemme pyytäneet kaikilta kumppaneiltamme tarkat päästölaskelmat yhtiömme Suomeen tuomien tuotteiden osalta. Näitä tietoja käyttämällä voimme tehdä suunnitelmallisia toimenpiteitä jatkossa. Kuljetuksissa olemme jo tehneet valinnan käyttää kotimaassa hiilineutraaleja palvelun tarjoajia. Myös kansainvälisissä kuljetuksissa mennään eteenpäin, mutta askeleet ovat hitaampia. Päästöttömien kuljetusmuotojen kehittämiseen panostetaan maailmanlaajuisesti paljon, mutta tuo työ on vielä kesken, Vainio kertoo. 

Orient Occidentin laaja materiaalituntemus suunnittelijoiden ja kiinteistöpäättäjien apuna

Yhteiskunnassamme käynnissä olevan rakennetun ympäristön ympäristövastuullisuustyön fokus on vielä toistaiseksi ollut vahvasti kiinteistöjen energiatehokkuudessa. Kun tiukkoihin kansallisiin päästötavoitteisiin halutaan päästä, myös tuotesidonnaisten päästövähennysten merkitys osana kokonaiskuvaa korostuu entisestään. Hiilineutraalius ja muut ympäristökriteerit tulevat ohjaamaan yhä laaja-alaisemmin sekä uudis- että korjausrakentamista. 

– Kiinteistö- ja rakennusalan päästö- ja vastuullisuustavoitteita varmentavissa ympäristösertifikaateissa on materiaaleilla jo nyt omia kriteeristöjään, jotka luovat omalta osaltaan selvät kannusteet vastuullisten pintamateriaalivalintojen tekemiselle. Päästötavoitteiden kiristyessä kiinteistöpäättäjiltä ja suunnittelijoilta edellytetään enenevissä määrin myös hiilineutraaleihin ja vastuullisiin pintamateriaaleihin vihkiytymistä.

 

Päästötavoitteiden kiristyessä kiinteistöpäättäjiltä ja suunnittelijoilta edellytetään enenevissä määrin myös hiilineutraaleihin ja vastuullisiin pintamateriaaleihin vihkiytymistä.

 

Vainio painottaa, että Orient Occidentin vastuullisiin pintamateriaaleihin liittyvä asiantuntemus tulee jatkossa näyttelemään yhä merkittävämpää roolia yhteistyössä suunnittelijoiden ja kiinteistöpäättäjien kanssa.

– Meidän tärkein tehtävämme on etsiä ja tarjota asiakkaallemme kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat materiaalit, myös hiilineutraalit, uusiomateriaaleista valmistetut ja esimerkiksi Cradle to Cradle -ympäristösertifikaatin mukaiset sellaiset. 

– Autamme asiakastamme hävikin minimoinnissa ja opastamme oikeassa hoidossa, eli tuotteiden käyttöiän pidentämisessä. Myös tuotteiden käytön jälkeiseen kierrätykseen liittyviä ohjelmia on jo olemassa muun muassa Egen tuotteilla, ja lisäksi esimerkiksi Purline- ja Liberty Nature -lattiat ovat täysin kierrätettävissä. Toisin sanoen, meillä on jo nyt käytössä varsin laaja perspektiivi, jossa ekologisuutta katsotaan tuotteen koko elinkaaren ajalla, Vainio summaa.